ข่าวและกิจกรรม

ข่าว

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภท

อาหาร ระดับ 5 ดาว ตามการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


 

ข่าวกิจกรรม Thai Fex

ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ออกบูธแสดงสินค้า

ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก ในงาน มหกรรมอาหารนานาชาติ Thai Fex ณ เมืองทองธานี

Hail 1 โซน D No.26 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 เพื่อนำเสนอสินค้า กลุ่มสมุนไพร

สู่ตลาดโลก ภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากคู่ค้าต่างประเทศ

 


 

ข่าวกิจกรรมงาน OTOP

Otop Mid Year

ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 25 พ.ค. 2560

บริษัทบางกอกตลาดข้าวไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ออกบูธ จำหน่ายสินค้า OTOP

ร่วมกับ กองพัฒนายาไทย , กระทรวงสาธารณสุข ในงาน Otop Mid Year ณ อาคาร ชาเรนเจอร์ 2

 


 

B-HERBS นำธรรมชาติมาสู่คุณ

 


ข่าวและกิจกรรม