ข่าวการจัดซิมตามสาขา

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบ ว่า ทางเราจะจัดซิมที่

Big c สาขา ปราจีน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557

Big c สาขา ชลบุรี 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2557

Big c สาขา พัทยา 2 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2557

Big c สาขา พัทยา 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557

Big c สาขา พิษณุโลก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

Big c สาขา พัทยา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

Big c สาขา ระยอง ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2557

Big c สาขา ศรีมหาโพธิ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557

Big c สาขา ระยอง ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557

Big c สาขา ระยอง ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

 

<<การจัดซิมสินค้า>>

ข่าวการจัดซิมตามสาขา